Ernst Arvid Moe

Ernst Arvid Moe

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger, deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år og senere dommer ved Stavanger tingrett. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. De siste årene har han tjenestegjort som dommer i Gulating lagmannsrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet, leder av Disiplinærnemnden for advokater og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker innen emner som arve- og skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform