Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett ved UiO og professor II ved Norges Handelshøyskole. Hjelmengs vitenskapelige produksjon har i hovedsak knyttet seg til spørsmål innenfor konkurranserett, EØS-rett og erstatningsrett. Store deler av produksjonen innenfor konkurranserett har skjedd i samarbeid med økonomer fra NHH og UiB. Et av hans hovedverk er Konkurransepolitikk – rettslig og økonomisk analyse, skrevet sammen med Lars Sørgard (2014). Han har også publisert artikler i tidsskrifter som Common Market Law Review, European Law Review og World Competition. Hjelmeng har ledet flere offentlige utvalg; utvalget som gjennomgikk konkurranseloven (2012), dagligvarelovutvalget (2013), markedsbalanseringsutvalget (2015) og utvalget som vurderte konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler (2018).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2