Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm (f. 1964) er utdannet statsviter og har en doktorgrad i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er førsteamanuensisvved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),vInstitutt for eiendom og juss. Dokk Holm underviser i og forsker påvby-, tettsteds- og eiendomsutvikling. Han studerer i den sammenhengvogså prosesser knyttet til opplevelsesøkonomi og naturressurser som kommer under press som en følge av turisme og annen næringsvirksomhet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2