Erik Oddvar Eriksen

Erik Oddvar Eriksen

Erik Oddvar Eriksen er professor og leder for ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Han har over flere tiår forsket på demokratisk styring og legitimitet og har ledet flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er en av våre mest betydningsfulle samfunnsforskere, noe som kommer til uttrykk gjennom en rekke utgivelser om politisk teori, offentlig politikk, europeisk integrasjon og postnasjonalt demokrati.

Titler i salg

Listen er tom