Else Ryen
© Foto: Universitetet i Oslo/ILN

Else Ryen

Omtale

Else Ryen er førsteamanuensis ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet-Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med blant annet fagspråk, didaktikk og grammatikk og har forfattet og medredigert en rekke publikasjoner innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har også arbeidet med skoleforskning og er opptatt av undervisning og læring i en flerkulturell kontekst.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3