Else Marie Halvorsen

Else Marie Halvorsen

Professor Else Marie Halvorsen var i mange år tilknyttet Høgskolen i Telemark, Notodden, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Hun har vært med på å bygge opp og videreføre studiet i hovedfag/mastergrad i formgiving/kunst og håndverk, med særlig ansvar for FoU og didaktikk. Halvorsen har skrevet en rekke fagartikler og bøker om estetikk og pedagogikk ut fra et kulturpedagogisk perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform