Elsa Trolle Önnerfors

Omtale
Elsa Trolle Önnerfors är verksam som lärare och forskare i rättshistoria vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hennes huvudsakliga forskningsinriktningar är familjerättshistoria (med fokus på arvsrätt) och processrättshistoria, och hon disputerade 2010 på en avhandlingen om den svenska testamentsrättens framväxt under 1600-talet. Hennes nuvarande forskningsprojekt behandlar de första kvinnliga juristerna i Sverige och deras verksamhet i det praktiska rättslivet.
Titler i salg

Listen er tom