Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum Jacobsen er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi. Hun forsker på ernæringsstatus, fysisk funksjon og livskvalitet blant mennesker som er innlagt på akuttgeriatriske avdelinger. Jacobsen er utdannet sykepleier og har master i helsevitenskap. Hun har klinisk erfaring fra eldreomsorg, rehabilitering og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs hospital.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform