Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og postdoktor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er personlig trener, kostholdsveileder, sykepleier og har mastergrad og ph.d. i helsevitenskap. Lærum-Onsager arbeider med klinisk forskning innen ernæring, fysisk aktivitet og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos ulike pasientgrupper.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform