Ellen Marie Lunde

Ellen Marie Lunde

Ellen Marie Lunde er utdannet anestesisykepleier (1995). Hun er for tiden mastergradsstudent ved Høgskolen i Oslo, med tema «Fagutviklingssykepleieres rolle», og er i tillegg ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform