Ellen Margrete Kvarstein

Ellen Margrete Kvarstein

Ellen Margrete Kvarstein er psykolog og ansatt ved Lovisenberg DPS. Under psykologistudiet var hun i hovedpraksis ved Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad, der hun fattet interesse for bruk av kunst og yoga i terapi og skrev sin hovedoppgave om kunst som en del av utredningsarbeidet ved poliklinikken.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform