Ellen Lexerød Hovlid

Ellen Lexerød Hovlid

Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av privatlivets fred fra 2014. Hovlid har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om medierettslige problemstillinger. Hun har ansvar for jussundervisningen for mediestudentene i Volda og har utgitt læreboken Publiseringsregler for journalister. E-post: ellenh@hivolda.no

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2