Ellen Konstanse Hovik

Ellen Konstanse Hovik

Ellen Konstanse Hovik er førstelektor i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid knyttet til grunnskolelærerutdanningen og til videreutdanning av lærere. Hun har studert læreres undervisingskunnskap i matematikk knyttet til tema som argumentasjon og bevis, brøkregning og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Hovik har vært spesielt opptatt av bruk av ulike representasjonsformer i matematikk. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform