Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen

Ellen Karoline Henriksen er professor i fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, der hun underviser på lektorutdanningen og driver etter- og videreutdanning for lærere. Hennes forskning er knyttet til fysikkfaget i skolen og i høyere utdanning, fysikkelevers og -studenters læring og motivasjon, ungdoms utdanningsvalg og holdninger til realfag, og fysikk- og naturfaglæreres kompetanse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform