Ellen Elvethon
© Foto: Helge Martinsen, Læringsmiljøsenteret

Ellen Elvethon

Ellen Elvethon er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Her veileder hun barnehageansatte og foreleser om temaer som inkluderende barnehagemiljø, lek og læring. I tillegg underviser hun på videreutdanningen i aktivitetspedagogikk i Oslo. Elvethon er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og har master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet leder i skolefritidsordning og spesialpedagog i barnehage.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform