Ellen Cathrine Lund

Ellen Cathrine Lund

Omtale
Ellen Cathrine Lund har en ph.d i historie med avhandlingen Branding Blenda.
Lilleborgs markedsføring overfor husmødre 1950-1970. Lunds faglige engasjement har særlig vært knyttet til samtidshistorie, kvinnehistorie og samspillet mellom kultur og økonomi i utviklingen av forbrukersamfunnet.
Titler i salg

Listen er tom