Ellen Berg
© Foto: Thale Hartmann

Ellen Berg

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Hennes undervisnings- og forskningsområder er inkludering, tilpasset opplæring, funksjonshemming, kroppsøving og tematikk om skole–hjem-samarbeid og tverrprofesjonelt arbeid. Berg er opptatt av å involvere barn og unge i forskning. Hun har publikasjoner innen nevnte tematikker, og boka Kroppsøving – med rom for alle ble utgitt av Fagbokforlaget i 2021. Hun er involvert i utviklingen av 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag med pågående følgeforskning, og to internasjonale prosjekter; om kollektiv utvikling av skolefaget kroppsøving og lærerutdanning i kroppsøving (PhysEd-Academy), og sosial rettferdighet i kroppsøving (EDUHEALTH 2).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform