Elise B. Johansen

Elise B. Johansen

R. Elise B. Johansen har doktorgrad i medisinsk antropologi, på en avhandling om håndtering av personlige erfaringer og kulturelle modeller omkring kjønnslemlestelse blandt somaliske innvandrere i Norge, med spesielt fokus på smerte, seksualitet og fødsel, og på deres møte med det norske helsevesnet. I perioden 2001-2004 ledet hun det nasjonale prosjektet for arbeid mot kvinnelig omskjæring, OK prosjektet, opprettet av Barne-og Familiedepartementet. Tidligere har hun gjort feltarbeid i Elfenbenskysten med fokus på kulturel utforming og presentasjon av etnisk og nasjonal identitet, og i Norge og Tanzania med fokus på kjønn og seksualitet. Fra 2006 har hun vært ansatt i verdens helseorganisasjons avdeling for seksuell or reproduktiv helse og forskning, i Geneve, som forskningsleder på området kjønnslemlestelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Språk/målform