Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon i helse- og velferdstjenesterog brukermedvirkning. Hun er professor ll ved Høgskolen i Molde og har bistilling ved i Senter for Innovasjonsforskning, UiS.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform