Elisabeth Stenshorne

Elisabeth Stenshorne

Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og utdanningsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområder er knyttet til undervisning, veiledning og koordinering ved master i pedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har hun deltatt som koordinator og veileder ved flere nasjonale satsinger og er nå nettverksansvarlig for kommuner i Desentralisert kompetanseutvikling. Hun har bidratt i flere bøker, artikler og rapporter om skoleutvikling, med tema innenfor skolebasert kompetanseutvikling med vekt på aksjonsforskning og aksjonslæring. Videre underviser og veileder hun i 20 % stilling ved den nasjonale skolelederutdanningen ved OsloMet. Stenshorne har arbeidet 14 år i grunnskolen, både som lærer, spesialpedagog og innenfor skoleledelsen.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4