Elisabeth Selj
© Foto: Ram Gupta/UiO

Elisabeth Selj

Omtale
Elisabeth Selj er dosent i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved flere pedagogiske høyskoler og universiteter. Hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Hun er spesielt opptatt av skriving på andrespråk i skole og høyere utdanning.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3