Elisabeth Selj
© Foto: Ram Gupta/UiO

Elisabeth Selj

Elisabeth Selj er dosent emerita i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elever og studenter med norsk som andrespråk og deres møte med utdanningssystemet. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved pedagogiske høyskoler og universiteter, og hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om skriving på norsk som andrespråk, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform