Elisabeth O. C. Hall

Elisabeth O. C. Hall

Elisabeth O.C. Hall er professor emeritus i klinisk sykepleie og var fram til 2008 ansatt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer og er cand.cur, ph.d. og dr.med. Elisabeth O.C. Hall har mange års erfaring med forskning, veiledning og undervisning, og hun har en stor vitenskapelig produksjon. Som forsker har hun arbeidet med sykepleieteori og -metode, og med foreldres, besteforeldres og sykepleieres omsorg for kritisk syke småbarn. Undervisningen har vært konsentrert om sykepleieteorier, kvalitative forskningsmetoder og egen forskning. Hun er styremedlem i nettverket Barnafödande i Norden (BFiN) og har vært leder for Nordic College of Caring Science (NCCS).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform