Elisabeth Longva

Elisabeth Longva er avdelingsdirektør ved avdeling for samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedoppgaven til avdelingen er å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet. Longva er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Hun har deltatt på sjefskurset på Forsvarets høgskole og har også utdanning innen ledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform