Elisabeth Heggem Julsvoll

Elisabeth Heggem Julsvoll er fysioterapeut (Oslo, 1983), spesialist i manuellterapi (1994), livsstyrketrener (2005) og har en mastergrad i helseforskning fra Det medisinske fakultet, UiO (2013). Hun mottok Norsk manuellterapis forskningspris Muskel & Skjelettprisen 2014 for forskning på temporomandibulær dysfunksjon (TMD), er ansvarlig for TMD-kurs for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer og har bidratt i Helsedirektoratets retningslinje om TMD (2016). Julsvoll praktiserer ved Hans & Olaf fysioterapi i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform