Elisabeth Østensvik

Omtale
Elisabeth Østensvik er leder for forsknings-og utviklingsavdelingen (FoU) ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem i Fredrikstad. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Østensvik har lang klinisk erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier fra ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF. Hun har tidligere vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, bachelorutdanningen i sykepleie, og som forlagsredaktør i Akribe AS.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1