Elisabet Sørfjorddal Hauge

Elisabet Sørfjorddal Hauge

Elisabet Sørfjorddal Hauge er seniorforsker ved Agderforskning og post dok. på Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser dreier seg om regional næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. I forskningen har Hauge interesse for ulike typer entreprenører i ulike kontekster, og hvordan entreprenørskapsprosesser forløses, tar form og realiseres. I dette arbeidet har fokus på kjønn vært et av forskningstemaene.

Titler i salg

Listen er tom