Elin Riise

Elin Riise (f. 1966) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og har også utdanning innen sosiologi. Hun er juridisk rådgiver i fag- og interesseorganisasjonen Norsk Vann og har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, friomsorgen, politiet og som dommer. De siste 11 årene har hun veiledet kommuner og selskap i deres arbeid med å levere vanntjenester til innbyggere og næringsliv. Hun har skrevet flere faglige veiledninger og holdt en rekke foredrag og kurs i vann- og avløpsrett.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2