Elin Margrethe Aasen

Elin Margrethe Aasen

Elin Margrethe Aasen er sykepleier og dr.polit. fra Universitet i Bergen. Hun er ansatt som dekan ved Avdeling for helsefag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun har erfaring som dialysesykepleier. Aasen har forsket på pasientmedvirkning i dialyseavdelinger og er opptatt av informantenes fortellinger, diskursen, praksisen og etikken i fortellingene.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform