Elin Kolle

Elin Kolle

Elin Kolle (elin.kolle@nih.no) har en ph.d. fra Norges idrettshøgskole. Hun er førsteamanuensis ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole der hun underviser, forsker og veileder studenter på alle nivå. Hun jobber med epidemiologiske problemstillinger innen feltet fysisk aktivitet og skolebaserte intervensjoner, og underviser i fagene vitenskapelig metode og statistikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform