Elin Frisch Selås

Elin Frisch Selås er nyutdannet lektor (GLU 5-10) og har variert yrkesbakgrunn som innbefatter blant annet journalistikk og arbeid som spesialisert familiehjem. Hun har jobbet som lærervikar i fem år, og tatt i bruk og tilpasset SAMM-metoden på mellomtrinn. Selås har skrevet masteroppgave om hvordan elever opplever lærerens bruk av kjeft i klasserommet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform