Elin Eriksen Ødegaard
© Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard er senterleder ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har arbeidet i barnehagesektoren og i lærerutdanningen i en rekke roller. Hun tok sin doktorgrad ved Göteborgs universitet i 2007 med avhandlingen Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. Ødegaard er en kapasitetsbygger i barnehagesektoren innenfor temaet bærekraft, og hun har en rekke tillitsverv og rådgiveroppdrag i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og organisasjoner knytet til temaet en mer rettferdig fremtid for barn. Hun har bred forskningsekspertise, med spesialområder som kulturer for danning, lek og utforsking og samskaping. Ødegaard har publisert en rekke artikler og fagbøker i Norge og internasjonalt. Hun er medleder for prosjektet Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB], som er en videreføring av prosjektet denne boken er et resultat av.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform