Elin Ødegård
© Foto: Hege Mathisen, Læringsmiljøsenteret

Elin Ødegård

Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år som leder i barnehage og som lærer, forsker og leder ved Høgskolen i Telemark og Universitet i Stavanger. Ødegård sitt forskningsfelt er ledelse, veiledning og kompetansebygging. Forskningen har ført til flere publikasjoner som er rettet mot barnehage og skole. Gjennom tiden som leder ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, har Ødegård blitt oppmerksom på og interessert i hvordan SFO kan ha en særskilt posisjon i arbeidet med å skape et inkluderende samfunn.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform