Eli Gjølstad

Eli Gjølstad

Eli Gjølstad er cand.merc. med hovedfag i informasjonssystemer og universitetslektor i digital kompetanse ved grunnskole- og faglærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet ved OsloMet siden 2002 og underviser og veileder i IKT-relaterte emner på bachelornivå på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Hun har tidligere jobbet med voksenopplæring og med undervisning i videregående skole.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform