Eli Bøhme

Eli Bøhme

Eli Bøhme er utdannet sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie. Hun har også praktisk pedagogisk utdanning, i tillegg til en erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid fra VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Bøhme er for tiden ekstern veileder for sykepleierstudenter ved Universitetet i Stavanger. I tillegg underviser hun innenfor rammen av prosjektet «Menn i helse», samt for videregående elever som skal ta fagbrev i helse-og omsorg.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform