Eivind Kolflaath

Eivind Kolflaath

Eivind Kolflaath er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Kolflaath er utdannet filosof og har de senere årene særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til det juridiske feltet. Han har blant annet publisert en rekke artikler om juridisk bevisbedømmelse og dessuten bøkene Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss (2004) og Bevisbedømmelse i praksis (2013).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform