Eivind Eriksen

Eivind Eriksen er førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI, der han underviser i matematikk ved bachelor-, master- og ph.d.-programmene. Han har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo 2000. Hans forskning er innen algebra, algebraisk geometri og deformasjonsteori. Eriksen har vitenskapelig publisering i en rekke internasjonale fagtidsskrifter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform