Eivind Engebretsen

Eivind Engebretsen

Omtale
Eivind Engebretsen er professor i medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo og forskningssjef ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets postdoktorprogram. Han er også professor II i vitenskapsteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2