Einar Lier Madsen

Einar Lier Madsen

Einar Lier Madsen er seniorforsker ved Nordlandsforskning og er utdannet siviløkonom med doktorgrad i bedriftsøkonomi (entreprenørskap og innovasjon) fra Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. For tiden er han hovedprosjektleder for reiselivsprosjektet Opplevelser i Nord (2009–2017), som er en del av Forskningsrådets programsatsing Forskningsløft Nord. Madsen deltar også i forskjellige sammenhenger i VRI-Nordland (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon). Han har publisert bøker og artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift, innenfor disse temaene. Madsen har bred erfaring fra ledelse, administrasjon og prosjektarbeid fra FoU-institusjoner, offentlig forvaltning, private virksomheter samt fra kommunal sektor som kommunepolitiker, kontrollutvalgsmedlem og som styreleder i en kommunal pensjonskasse. Evalueringer står sentralt i Madsens arbeid både gjennom etablering av, og som styreleder i, Norsk evalueringsforening i fire år, og gjennom bred evalueringserfaring særlig fra evalueringer av bedriftsrettede offentlige virkemidler.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform