Egil Wilhelm Martinsen

Egil Wilhelm Martinsen

Omtale

Egil W. Martinsen (e.w.martinsen@medisin.uio.no) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 1976. Han ble spesialist i psykiatri i 1985, og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved UiO fra 1989. Han er professor ved UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus siden 2007. Hans faglige hovedinteresse har vært behandlingsforskning, og han har spesielt vært interessert i betydningen av fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser, samt kognitiv atferdsterapi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1