Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg har siden 2007 arbeidet med kompetanseutvikling i skolesektoren ved Senter for livslang læring ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hartberg er særlig opptatt av samspillet mellom lærernes planlegging og vurderingspraksis og elevenes opplevelse av relevans og tilhørighet, og hvordan sentrale og lokale rammer påvirker lærernes handlingsrom og klokskap.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform