Edda Johansen

Edda Johansen

Edda Johansen er intensivsykepleier ved kirurgisk intensiv ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF, og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der er hun blant annet ansvarlig for en videreutdanning i forebygging, behandling og lindring av sår. Johansen har en doktorgrad på temaet voksnes læring i høyere utdanning fra Glasgow Caledonian University, Skottland. Andre fokusområder for hennes forsknings- og utviklingsarbeid er trykksår og inkontinensassosiert dermatitt (IAD).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform