Dmitry Lukash

Dmitry Lukash

Dmitry Lukash er høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole. Han har master i religion og samfunn fra Universitetet i Oslo og arbeider med en doktoravhandling om norske omsorgstjenesteyteres oppfatninger av religiøsitet og religionspraksis til mennesker med utviklingshemming. Hans sentrale vitenskapelige interesser er religion, funksjonshemmingsforskning og menneskerettigheter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2