Dijana Tiplic

Dijana Tiplic

Dijana Tiplic er professor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Tiplics forskningsområder inkluderer motivasjonsaspekter i skolen, erfaringsbasert læring og strategiske endringer i høyere utdanning. Hun er spesielt opptatt av hvordan organisatoriske faktorer påvirker blant annet jobbmotivasjon hos lærere og skoleledere. Hun var en del av en internasjonal undersøkelse av hvordan lærebøker påvirkes av globalisering og multikulturalisme. Tiplic har publisert internasjonalt, blant annet i Scandinavian Journal of Educational Research, Higher Education, Cambridge Journal of Education, International Journal of Leadership in Education og European Education.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2