David N. Barton

David N. Barton

David N. Barton (f. 1968). Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, M.Sc. Economía Política fra Universidad Nacional de Costa Rica, og Ph.D. innen miljø og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøyskole. Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Oslo, der han forsker på kartlegging og økonomisk verdisetting av økosystemtjenester og anvendelser av økosystemregnskap i arealplanlegging, med spesielt fokus på bynatur.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2