Daniel Johanson

Daniel Johanson

Daniel Johanson er siviløkonom fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet og tok doktorgrad i foretaksøkonomi (regnskap og økonomistyring) samme sted i 2006. Han har siden 2010 vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han forsker innen fagområdene økonomistyringssystemer, eierstyring (corporate governance), spredning av
teknikker innenfor økonomistyring og digitalisering (digital transformation).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2