Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Stubberud har flere års praksis fra blant annet intensivavdeling og postoperativ avdeling. Han er redaktør og medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016). Han er også medforfatter i "Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1" (Cappelen Damm Akademisk 2015, 5. utg.).

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform