Dag Wollebæk
© Institutt for samfunnsforskning

Dag Wollebæk

Omtale
Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3