Dag Wollebæk
© Institutt for samfunnsforskning

Dag Wollebæk

Dag Wollebæk er statsviter (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk har publisert bøker og en rekke fagartikler, hovedsakelig om sosial kapital, organisasjoner og frivillighet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform

Anmeldelser

«Alt i alt er dette en meget leseverdig bok. Den bør være obligatorisk lesning for alle som er interessert i, og ønsker å mene noe om, nettverk og tillit i det norske samfunnet per i dag.»

Anders Skøien Barstad, Sosiologisk tidsskrift 1/2012Sosial kapital i Norge