Christina Niemi Mølstad

Christina Niemi Mølstad

Christina Niemi Mølstad er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for pedagogikk på Hamar, Fakultet for lærerutdanning, Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom styring og profesjon. Hun har bygget opp et forskningsmiljø på høgskolen med dette fokuset. Mølstad forsker også på ivaretakelse av urfolk og nasjonale minoriteter i styring av utdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform