Christiane Haukedal

Christiane Haukedal

Christiane Lingås Haukedal er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet logoped og har tidligere arbeidet som rådgiver i PP-tjenesten og som forskningsassistent ved CI-enheten, Rikshospitalet. Tema for doktorgraden er språk og livskvalitet hos barn som har ulike grader av hørselstap.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform