Christian Brandmo

Christian Brandmo

Christian Brandmo er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er knyttet til motivasjon og læreprosesser hos ulike grupper og inkluderer forskning på elever, studenter, lærere og skoleledere. Han har publisert kapitler i en rekke norske fagbøker, blant annet om elevers lesemotivasjon, læreres jobbmotivasjon og ledelsesmodeller i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5