Chris Rønningstad

Chris Rønningstad

Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Chris har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om ledelse av kunnskapsarbeidere i Nav fra OsloMet, og en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid fra UiO. Han har tidligere jobbet som postdoktor i INTEGRATE ved OsloMet og er interessert i temaer som verdibasert ledelse, styring og organisasjonsteori.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform